Világnapok és nemzetközi akciónapok listája

Ebben a listában a világnapok és nemzetközi akciónapok találhatóak, azaz olyan évenként ismétlődő, globális vagy számos országra kiterjedő ünnepek és figyelemfelhívó napok, amelyeket különböző nemzetközi szervezetek hirdettek meg valamely aktuális témához kapcsolódóan: pl. az ENSZ tematikus figyelemfelhívó napjai, szakmák napjai és egyéb egynapos, nemzetközi jelentőségű események.

Az egyéb nemzetközi ünnepeket, a vallási ünnepeket és a nemzetközi történelmi emléknapokat lásd az Ünnepek és emléknapok listája című szócikkben!

Rögzített dátumok

Január

Dátum Név Megjegyzés
január 1. A béke világnapja 1967 óta a katolikus egyház ünnepe (World Day of Peace). 2000. január 1-jétől az ENSZ kezdeményezésére világi ünnepként is számos országban békevilágnapot tartanak, kezdetben One Day in Peace („egy nap békében”), ma pedig Global Family Day néven (azaz a „globális család” napja, amikor a Föld lakói egyetlen nagy családot alkotnak a békéért).
január 2. Az introvertáltak világnapja 2011 óta tartják meg, célja a többségi társadalom tagjainak figyelmét felhívni az introvertált személyiségű emberek eltérő kommunikációs érzékenységére és közösségi igényeire.
január 15. A Wikipédia napja Wikipedia Day - a Wikipédia 2001. január 15-i születésnapjára emlékezésül.
január 17. Az olasz konyha napja 2008 óta. A dátumválasztás indoka Remete Szent Antal erre a napra eső ünnepe, aki Olaszországban népszerű szent, a háziállatok, a hentesek és a szalámikészítők védőszentje; valamint ez a nap ott hagyományosan a farsang kezdete is. A világnap célja az "olasz konyha", "olasz éttermek" autentikus voltának megőrzése mindenütt a világon, ahol ezek el vannak terjedve.
január 22. A magyar kultúra napja 1989 óta, azért január 22-én, mert 1823-ban Kölcsey Ferenc ezen a napon fejezte be a Himnusz megírását.
január 26. Nemzetközi vámnap Január 26-át a brüsszeli székhelyű Vám Együttműködési Tanács megalakulásának napját 1983 óta ünneplik a világban.
január 27. A holokauszt nemzetközi világnapja 1945-ben a szovjet Vörös Hadsereg ezen a napon felszabadítja az Auschwitz-birkenaui koncentrációs táborokat. 2005-ös ENSZ ájánlás.
január 28. Az adatvédelem nemzetközi napja
január 30. A lepra elleni harc világnapja

Február

Dátum Név Megjegyzés
február 1. A bionika világnapja
február 2. A szerzetesek világnapja A katolikus egyház 1997 óta ünnepli ezen a napon II. János Pál pápa kezdeményezésére azt a mintegy egymillió férfit és nőt, akik szerzetesként élik életüket.
A vizes élőhelyek napja 1971. február 2-án az indiai Ramsar városában fogadták el az ún. Ramsari Egyezményt, amelyben a biológiai sokféleség megőrzése érdekében a kormányok felelősséget vállaltak a vizes élőhelyek védelméért.
február 3. A rejtvényfejtők világnapja
február 4. Rákellenes világnap Az International Union Against Cancer (UICC) 2000 februárjában Párizsban tartott első rákellenes világkongresszusán hirdették meg annak emlékére, hogy a kongresszus február 4-én történelmi dokumentumot írtak alá, amely világméretű összefogásra szólít fel a rák ellen.
február 11. A betegek világnapja 1993-tól II. János Pál pápa kezdeményezésére ünneplik. Célja, hogy „Isten egész népe kellő figyelmet szenteljen a betegeknek, illetve segítse elő a szenvedés megértését.”
február 14. Bálint-nap A szerelmesek ünnepe. Ismert még Valentin-nap néven is. Szent Bálint vértanú pap, más források szerint Szent Bálint vértanú terni püspök emléknapja nyomán, aki a katolikus hagyomány szerint a szerelmesek védőszentje.
(Korábban az epilepsziával élők világnapja) A Nemzetközi Epilepsziaellenes Iroda (IBE) 1997. február 14-re hirdette meg az epilepsziával élők első világnapját. 2015-ben az IBE és a Nemzetközi Epilepsziaellenes Liga (International League Against Epilepsy, ILAE) az Epilepszia világnapját közösen február második hétfőjére hirdették meg újból International Epilepsy Day/, Epilepsy Foundation, így átkerült a mozgó dátumú világnapok közé (lásd ott).
február 20. A pipázás világnapja 2008. február 20. óta
február 21. Az anyanyelv nemzetközi napja Banglades javaslatára az ENSZ hirdette meg, és 2000-ben ünnepelték először.
Az idegenvezetők világnapja International Tourist Guide Day. 1985 óta számos országban megünneplik, oly módon, hogy az idegenvezetők saját honfitársaiknak mutatják be városukat ellenszolgáltatás nélkül, hogy azok a városuk érdekességeit jobban megismerjék.
február 22. A bűncselekmények áldozatainak napja 1990. február 22-én tette közzé az Európai Tanács a bűncselekmények áldozatainak chartáját, és ez a nap azóta a kontinens számos országában az áldozatok napja.

Március

Dátum Név Megjegyzés
március 1. A polgári védelem világnapja 1992 óta tartják, annak emlékére, hogy a Nemzetközi Polgári Védelmi Világszervezet 1972. március 1-jén alakult meg.
Az atomfegyvermentes és független Csendes-óceáni térség napja 1954. március 1-jén az USA hidrogénbomba-kísérletet hajtott végre a Bikini-atollon. A Csendes-óceánon tevékenykedő Fukuru Maru japán halászhajó legénységét radioaktív sugárzás érte.
március 2. A faji megkülönböztetés elleni küzdelem nemzetközi napja (röviden: antirasszista világnap) 1966. október 26. ENSZ közgyűlése
március 3. A békéért küzdő írók világnapja A Nemzetközi Pen Club hirdette meg 1984 júliusában.
A vadon élő állatok világnapja (Vadvédelmi világnap) Az ENSZ 68. Közgyűlése fogadta el megtartását 2013-ban.
március 5. A lemezlovasok, DJ-k világnapja
március 6. Energiatakarékossági világnap Az 1998-ban Bécsben tartott első nemzetközi energiahatékonysági konferencia óta.
március 8. Nemzetközi nőnap A nemzetközi szocialista nőmozgalom II. konferenciáján, 1910 augusztusában Koppenhágában határozták el, hogy megemlékeznek arról a 40 ezer textil- és konfekcióipari munkásnőről, akik 1857. március 8-án béregyenlőségért és munkaidő-csökkentésért sztrájkoltak.
március 14. Nemzetközi π-nap Albert Einstein születésének évfordulóján (1879. március 14.) számos országban rendezvényekkel, vetélkedőkkel, konferenciákkal ünneplik a pi számot és egyben a nagy tudósról is megemlékeznek.
Gátellenes világnap A mozgalom 1997-ben indult, a gátak által veszélyeztetett emberek első nemzetközi találkozója március 14-én volt, - a folyókért, a vízért és az életért jelmondattal-, melyen 20 érintett ország képviselői vettek részt, köztük: Tajvan, Brazília, Chile, Lesotho, Argentína, Thaiföld, Oroszország, Franciaország, Svájc, és az Egyesült Államok. Céljuk az, hogy kifejezzék rosszallásukat a rossz vízgazdálkodási tervek, a duzzasztógátak telepítése ellen, melyek károsan befolyásolják a természetes vízgyűjtő területek egészségét, és rávilágítsanak a veszély globális voltára. Arra, hogy víz alá kerülnek olyan területek is többek között, amelyeken emberek éltek, termelés folyt és kártérítésben nem részesítették azokat, akik emiatt földönfutóvá váltak.
március 15. Fogyasztóvédelmi világnap Annak emlékére, hogy John F. Kennedy amerikai elnök 1962-ben ezen a napon hirdette ki a négy alapvető fogyasztói jogot összefoglaló történelmi nyilatkozatot.
Nemzetközi fókavadászat-ellenes nap
március 20. A boldogság világnapja 2012. június 28. ENSZ közgyűlés: "a boldogság keresése az emberi lét egyik alapvető célja" – nyilvánította ki az ENSZ.
A verebek világnapja Az Indiai Természettudományos Társaság kezdeményezésére tartják meg 2010 óta
március 21. A költészet világnapja Bevezetését a marokkói kormányzat kezdeményezte 1998-ban az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezeténél (UNESCO).
A faji megkülönböztetés (apartheid) elleni küzdelem napja Más néven antirasszista világnap - 1966-ban jelölte ki az ENSZ, ezzel állítva emléket egy 1960-ban Dél-Afrikában történt, vérfürdőbe torkollott apartheid-ellenes demonstráció 69 áldozatának.
A planetáris tudat világnapja A napéjegyenlőség napjára eső világnap célja, hogy népszerűsítse a globális tudatosságot, annak átérzését, hogy az emberiség egységes. Ezen a napon úgynevezett napfelkelte-fesztiválokat rendeznek.
A Down-szindróma-világnapja Az ENSZ 2011. november 11-én nyilvánította világnappá.
Az erdők világnapja Az ENSZ 2012-ben, az Erdők nemzetközi éve alkalmával nyilvánította hivatalosan világnappá a korábban már többfelé megtartott megemlékezést. Leírás a világnap történetéről:
március 22. A víz világnapja Az ENSZ közgyűlése 1992-93. évi ülésszaka vezette be az 1992. évi dublini környezetvédelmi konferencia javaslatára.
március 23. Meteorológiai világnap 1960 óta, a Meteorológiai Világszervezet (WMO) 1873-ban megalakult, majd 1950. március 22-én újjá alakulásának tiszteletére.
március 24. A tuberkulózis (tbc) elleni küzdelem világnapja A WHO kezdeményezésére 1996 óta. Koch Róbert 1882. március 24-én ismertette a TBC kórokozójának, a Koch-bacillusnak a felfedezését.
március 25. A magzatgyermek napja
március 26. A dokumentumszabadság világnapja Alulról jövő kezdeményezés, célja a szabad dokumentum-formátumok és nyílt szabványok népszerűsítése. Fő kezdeményezője az ODF Alliance nevű szövetség.
Purple Day - Lila Nap Az epilepszia melletti kiállás és szolidaritás napja. 2008 óta ünneplik, Magyarország 2010-ben csatlakozott.
március 27. Színházi világnap A Nemzetközi Színházi Intézet bécsi közgyűlésén 40 ország küldötteinek határozata alapján, 1962 óta tartják, annak emlékére, hogy 1957. március 27-én Párizsban megnyílt a Nemzetek Színháza.

Április

Dátum Név Megjegyzés
április 2. Szakszervezeti akciónap
Nemzetközi Gyerekkönyvnap 1967 óta tartják világszerte a Gyermekkönyvek Nemzetközi Tanácsának (IBBY) szervezésében, Hans Christian Andersen dán meseíró születésnapján.
Az autizmus világnapja 2008-tól kezdődően április 2-át az ENSZ az autizmus világnapjává nyilvánította, ezzel próbálva ráirányítani a világ figyelmét az autisták problémáira.
április 7. Az egészség világnapja Egészségügyi Világszervezet (WHO) 1947-ben ezen a napon alakult meg, célja a nemzetközi egészségügyi munka irányítása és összehangolása, továbbá a környezet aktív védelme.
április 8. A roma kultúra világnapja a magyarországi honlapok kalendáriumaiban elterjedt a március 19-i dátum is, mint „a cigányság világnapja”, ekkorra azonban egyetlen nemzetközi szervezet sem hirdetett ilyen világnapot.
Az emberszeretet világnapja
április 11. A Parkinson-kór világnapja James Parkinson, a betegség tünetegyüttesét leíró angol orvos születésnapja
április 12. Az űrhajózás világnapja Jurij Alekszejevics Gagarin 1961-es űrrepülésének alkalmából.
április 14. A könyvtárosok világnapja The Campaign for the World's Libraries Könyvtáros egyesületek programnapja, hogy felhívják a közvélemény figyelmét a könyvtárak és könyvtárosok nyújtotta értékekre.
április 15. A művészet világnapja A művészet világnapjának célja, hogy segítse a művészet fejlődését, terjesztését és élvezetét, az UNESCO Általános Konferenciájának 40. ülésszakán, 2019-ben született döntés értelmében. A művészet világnapja Mexikó és Törökország kezdeményezésére, a tagállamok egyhangú támogatásával került az UNESCO által ünnepelt napok közé, az április 15-i dátum apropója Leonardo da Vinci itáliai polihisztor 1452-es születésének napja.
április 16. Holokauszt Magyarországi Emléknapja 2001 óta minden év április 16-án a holokauszt magyarországi áldozataira emlékezünk. 1944-ben e napon kezdődött meg a magyarországi zsidók gettókba tömörítése Kárpátalján. Az ezt követő hónapok során több mint 400 000 zsidót zártak gyűjtőtáborokba, majd hurcoltak el Magyarországról Auschwitz-Birkenauba.
április 18. Műemléki világnap Az ICOMOS (Műemlékek és Helyszínek Nemzetközi Bizottsága) 1983-ban határozta el, hogy meghirdeti a műemlékek világnapját, hogy ezáltal is felhívja a figyelmet a műemlékvédelem fontosságára, lehetőségeire és szükségességére. 1984 április 18-án tartották meg először. Magyarországon a szervezet Magyar Nemzeti Bizottsága szervezi a kezdetektől a világnap rendezvényeit. 2006 óta az ICOMOS-, valamint a kevésbé sikeres, a műemléki értéket veszélyeztető beavatkozásokra figyelmeztető Citrom-díj, 2013 óta pedig a Példaadó Műemlékgondozásért Díj is kiosztásra kerül. Ekkor kerül átadása a Forster Gyula-díj és a Schönvisner István-emlékérem is.
Rádióamatőr világnap 1925. április 18-án, Párizsban, 23 ország rádióamatőrei aláírták a Nemzetközi Rádióamatőr Szövetség (IARU: International Amateur Radio Union) alkotmányát.
április 22. A Föld napja John McConnell vetette fel 1969-ben egy UNESCO konferencián, San Franciscóban. A Föld napját első ízben 1970. március 21-én tartották, ami az északi féltekén a tavasz első napja.
Holokauszt világnapja Az ún. Jom Hásoá, a Pusztítás Gyásznapja Izraelben. Szerte a világon a kegyetlen fájdalom napja. (Minden évben változó napra esik, a hold alapú zsidó naptárhoz mérten. - 2021. április 8., 2022. április 28., stb.)
Az ápolók világnapja
április 23. A könyv és a szerzői jog világnapja Az UNESCO kezdeményezésére, 1996 óta - Cervantes és Shakespeare halálának napján. A világnap ötlete Katalóniából származik, ahol április 23-án hagyomány egy szál rózsát ajándékozni minden eladott könyv után.
április 24. A kísérleti állatok világnapja
április 26. A szellemi tulajdon világnapja (World Intellectual Property Day) Az ENSZ Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO) 26. ülésszakának határozata alapján április 26-a a Szellemi Tulajdon Világnapja, amelyet először 2001. április 26-án ünnepelték meg.
április 27. A vakvezető kutyák világnapja 1994-ben ünnepelték meg először, a Nagy-Britanniában levő vakvezető Kutyakiképző Iskolák Világszövetségének ötlete nyomán.
április 28. A Halott és megrokkant dolgozók nemzetközi emléknapja
A testvérvárosok világnapja 1957. április 28-án a franciaországi Aix-les-Bains-ban megalakult a Testvérvárosok Világszövetsége (UTO). E napot a városok közötti együttműködés érdekében ünneplik.
április 29. Nemzetközi táncnap A Nemzetközi Színházi Intézet 1981. évi madridi közgyűlésének kezdeményezésére 1982-ben ünnepelték meg először, megemlékezve Jean G. Noverre francia balett-táncos, az egyetemes táncművészet nagy megújítójának születésnapjáról.

Május

Dátum Név Megjegyzés
május 1. A munkavállalók szolidaritási napja 1890 óta a munkások nemzetközi ünnepe.
május 3. A nemzetközi sajtószabadság napja Az ENSZ 1991 őszén nyilvánította május 3-át a Nemzetközi Sajtószabadság Napjává, annak emlékére, hogy 1991. május 3-án tették közzé a Windhoek Nyilatkozatot, amelyben az afrikai népeknek a független és pluarista sajtóhoz való jogát fogalmazták meg.
május 4. A tűzoltók napja A tűzoltók védőszentjének, Szent Flóriánnak ünnepéhez kapcsolódik.
május 5. Európa-nap Megünneplését az 1945. május 5-én Londonban megalakult Európai Tanács Miniszteri Bizottsága 1964-ben határozta el. (2018-ban Brüsszelben május 5-én, Luxembourgban május 5-én és 9-én, Strasbourgban pedig június 10-én tartották)
május 8. A Nemzetközi Vöröskereszt és Vörös Félhold napja A szervezetet megalapító Jean Henri Dunant svájci író születésnapján.
május 10. A madarak és fák napja A világon elsőként 1902-ben, Herman Ottó kezdeményezésére, Chernel István ornitológus szervezte meg Magyarországon. Annak emlékére, hogy 1902. március 19-én Párizsban az európai államok - köztük Magyarország - egyezményt kötöttek a mezőgazdaságban hasznos madarak védelme érdekében.
május 12. Az ápolónők nemzetközi napja 1820-ban ezen a napon született Florence Nightingale brit ápolónő, aki tevékenységével a krími háborúban szerzett érdemeket.
május 15. A család nemzetközi napja 1994 óta, ENSZ
Nemzetközi klímaváltozási akciónap
május 16. A fény világnapja Az UNESCO közgyűlésének A fény nemzetközi éve (2015) után hozott határozata alapján, 2018-tól tartják ezen a napon.
május 17. Az információs társadalom világnapja
A távközlés világnapja Az ITU határozata alapján tartották 1968-2006 között, megemlékezve az egyesület 1865-ös párizsi alapításáról.
Homofóbia, transzfóbia és bifóbia elleni világnap
május 18. A múzeumok nemzetközi napja A Múzeumok Nemzetközi Tanácsának (ICOM) 1977 májusában Moszkvában megtartott XI. konferenciáján határozták el ünneplését. 1978-ban tartották először.
Az internet világnapja
május 19. A tömegtájékoztatás világnapja
május 20. A méhek világnapja Az ENSZ Közgyűlése 2017. decemberében szlovén javaslatra egyhangúlag fogadta el megtartását, amire először 2018-ban került sor. Korábban, 1994-től kezdve Magyarországon április 30-a volt kijelölve a Méhek napjává.
május 22. A biológiai sokféleség nemzetközi napja vagy a biodiverzitás védelmének világnapja. Korábban december 29-én tartották. 2000-es ENSZ határozat.
Kihívás Napja (Challenge Day) Kihívás Napja magyar honlapja
Elhízás elleni európai nap A kezdeményezés nemzetközi honlapja
május 24. Az európai nemzeti parkok napja 1999 óta tartják meg az Europarc Szövetség javaslatára, 1909. május 24-én alakultak meg az első európai nemzeti parkok Svédországban.
május 25. Afrika napja
törülközőnapDouglas Adams emlékére
Az eltűnt gyerekek világnapja 2004 óta rendezik meg május 25-én az Eltűnt Gyermekek Világnapját. 1979. május 25-én tűnt el a New York-i 6 éves kisfiú, Etan Patz. Ő volt az első gyerek, akinek a fényképét tejesdobozokra nyomták.
május 31. Dohányzásmentes világnap Az ENSZ Egészségügyi Világszervezete (WHO) kezdeményezésére a nap különböző rendezvényein azt hangsúlyozzák, hogy a dohányosoknak nincs joguk ártani nemdohányzó embertársaiknak.

Június

Dátum Név Megjegyzés
június 1. A szülők világnapja Az ENSZ világnapja 2012 óta.
június 2. A melegek világnapja
június 4. Az erőszak gyermekáldozatainak világnapja
június 5. Környezetvédelmi világnap 1972. június 5-én nyílt meg Stockholmban "Ember és bioszféra" címmel az ENSZ első környezetvédelmi világkonferenciája, és az év végén a világszervezet közgyűlése ezt a napot világnappá nyilvánította.
június 8. Az óceánok világnapja
június 10. A kézművesség világnapja www.worldhandicraftsday.com
június 12. A gyermekmunka elleni világnap
június 13. A magyar feltalálók napja
június 14. A véradók világnapja
június 16. Az afrikai gyermekek világnapja
június 17. A sivatagosodás és aszály elleni küzdelem világnapja
június 20. A menekültek világnapja 2004 óta nem hivatalos.
Társállatok világnapja 2013-ban hirdette meg a Julius-K9, tiltakozásul az ellen, hogy a nyári napforduló előestéjén, június 20-án érkeznek túlzsúfolt ketrecekben a kutyák a yulini kutyafesztiválra (Kína), ahol másnap tízezerszámra mészárolják le őket embertelen körülmények és válogatott kínzások között, hogy a húsukból lakomát rendezzenek.
június 21. Menj gördeszkázni nap (Go Skateboarding Day) 2004 óta tartják, nem hivatalos.
június 23. Olimpiai világnap 1987 óta ünnepeljük, annak emlékére, hogy 1894. június 23-án Pierre de Coubertin báró kezdeményezésére Párizsban kongresszus nyílt, amelyen elhatározták az ókori görög olimpiai játékok újjáélesztését.
Spamellenes világnap
Nemzetközi SOS Gyermekfalvak napja
A közalkalmazottak napja
június 25. Vitiligo világnapja
június 26. Kábítószer-ellenes világnap 1988-tól ünnepeljük az ENSZ-közgyűlés határozata alapján. Célja figyelemfelkeltés a kábítószer veszélyeire, a drogkereskedelem elleni harc fontosságára. (Magyarországon 1997-ben tartották először.)
A kínzás áldozatai támogatásának világnapja
június 27. A cukorbetegek világnapja. A diabétesz világnapot a Egészségügyi Világszervezet (WHO) szervezésében tartják.
június 29. Nemzetközi Duna-nap A Duna vízgyűjtő területéhez tartozó 19 országban, 2004 óta.

Július

Dátum Név Megjegyzés
július 1. A reggae-zene világnapja
július 2. A sportújságírók napja A Nemzetközi Sportújságíró Szövetség (AIPS) 1994 szeptemberében Párizsban tartott ülésén – magyar javaslatra – döntött a nap megünnepléséről, annak emlékére, hogy az AIPS 1924. július 2-án alakult meg. 1995-ben ünnepelték először.
július 3. Zacskómentes világnap Célja az egyszer használatos műanyagzacskók használatának megszüntetése az egész világon. Két katalán környezetvédelmi szervezet kezdeményezésére indult el 2008-ban, ma már számos szervezet támogatja, köztük az EU Környezetvédelmi Bizottsága is.
július 11. Népesedési világnap 2004 óta. Az ENSZ célja, hogy felhívja a világ – főként a harmadik világbeli országok – figyelmét a Föld túlnépesedésének veszélyére.
július 14. A cápatudatosság napja Angolul Shark Awareness Day
július 20. A Hold napja Annak emlékére, hogy az Apollo-program keretében az Apollo–11 legénységének két tagja, Neil Armstrong és Edwin Aldrin 1969-ben ezen a napon léptek a Holdra.
július 28. A hepatitisz világnapja A világnap emléket állít Baruch Blumberg Nobel-díjas amerikai orvosnak, aki ezen a napon született 1925-ben és ő volt a hepatitis B vírus felfedezője.
július 30. A barátság világnapja Ezt a napot az Egyesült Nemzetek Közgyűlése (az ENSZ szerve) 2011-ben nyilvánította nemzetközi nappá. Néhány országban más napokon ünneplik.

Augusztus

Dátum Név Megjegyzés
augusztus 1. A Szoptatás Világhete A Szoptatás Világhete (World Breastfeeding Week, WBW), amelyet minden év augusztus 1-7. között tartanak, egy globális kampány, amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet a szoptatás fontosságára és cselekvésre ösztönözzön a szoptatási arányok növelése érdekében. Az időpontot  az 1990-es Innocenti Nyilatkozat emlékére választották. A Szoptatás Világhetének szervezője a  World Alliance for Breastfeeding Action (WABA); első alkalommal 1992-ben ünnepelték meg, és már ekkor 70 ország vett részt a különböző programokban.
augusztus 6. A nukleáris fegyverek betiltásáért folyó harc világnapja Az egykori Békevilágtanács elnöksége Hirosima atombombázásának évfordulóját 1978-ban világnappá nyilvánította.
augusztus 9. A világ őslakosainak nemzetközi napja
augusztus 10. Oroszlánok világnapja 2013 óta; Figyelem felhívás az oroszlánok védelmére, mivel az IUCN Vörös Listáján is szereplő veszélyeztetett faj. Ezen a napon aggodalmát fejezheti ki az oroszlánokat fenyegető veszélyek miatt, mint például az orvvadászat, vagy az élőhelyek pusztítása.
augusztus 10. A biodízel nemzetközi napja 2012 International Holidays (angol nyelven). calendarlabs.com. (Hozzáférés: 2012. augusztus 10.)
augusztus 12. A fiatalok világnapja International Youth Day, http://www.unesco.hu/index.php?type=node&id=9089 - nem azonos a katolikus egyházban ünnepelt ifjúsági világnappal, amelyet minden évben virágvasárnapon tartanak.
augusztus 13. A balkezesek világnapja 1976 óta.
augusztus 15. A repülők napja Ez a nap a Boldogságos Szűz Mária mennybevételének ünnepe (Nagyboldogasszony) a katolikus egyházban, aki a repülők védőszentje.
augusztus 16. A hontalan állatok világnapja
augusztus 29. A magyar fotográfia napja Ezen a napon készült Magyarországon először nyilvános rendezvényen fénykép (dagerrotípia). 1840. augusztus 29-én, a Magyar Tudós Társaság ülésén Vállas Antal bemutatta, miként lehet képet alkotni a fénysugarak segítségével fényérzékeny nyersanyagon.
augusztus 30. Az eltűntek világnapja

Szeptember

Dátum Név Megjegyzés
szeptember 1. A második világháború emléknapja 1939. szeptember 1-én Németország megtámadta Lengyelországot, kitört a világháború.
szeptember 8. Az írástudatlanság elleni küzdelem nemzetközi napja 1968. szeptember 8-tól az UNESCO kezdeményezésére ünneplik.
A fizioterápia világnapja 1965 óta
szeptember 10. Az öngyilkosság megelőzésének világnapja
szeptember 15. A demokrácia nemzetközi napja 2008 óta
A mozdonyvezetők napja Európai mozdonyvezetők napja: Az ALE (Európai Mozdonyvezetők Szakszervezetének Szövetsége) határozata értelmében ezen a napon az európai országok mozdonyvezető-szakszervezetei megemlékeznek szakmájukról.
szeptember 16. Az ózon világnapja Vagy ózonvédelmi világnap. A Montreali jegyzőkönyv aláírásának évfordulója, amelyet 1987. szeptember 16-án írt alá a 46 alapító ország. Cél: a magaslégköri ózonréteg védelme. Mára 165 ország csatlakozott az egyezményhez.
A hangzáskultúra napja
szeptember 20. Az európai kultúra napja
Biztosítási világnap
szeptember 21. ENSZ nemzetközi békenap 2001 óta; azelőtt (1981-től) szeptember harmadik szerdája volt a Nemzetközi ENSZ-békenap.
A hála világnapja World Gratitude Day, 1965 óta
Alzheimer-világnap 1994 óta, Egészségügyi Világszervezet (WHO)
szeptember 22. Európai autómentes nap 1988 óta
orrszarvúak világnapja 2010 óta a WWF Dél-Afrika kezdeményezésére.
szeptember 23. Nemzetközi hulladékgyűjtő nap
szeptember 26. Nyelvek európai napja Az Európa Tanács kezdeményezésére, 2001 óta. A magyarországi honlapok kalendáriumaiban elterjedt a január 14-i dátum is, mint „a nyelvek európai napja”, ekkorra azonban egyetlen szervezet sem hirdetett ilyen napot.
A tiszta hegyek napja UIAA (Alpinista Szövetségek Nemzetközi Uniója) kezdeményezésére szeptember 3. hétvégéjén, Magyarországon szeptember 26-án.
szeptember 27. Idegenforgalmi világnap 1980 óta az Idegenforgalmi Világszervezet határozatára azzal a céllal, hogy elősegítsék a turizmus vezető iparággá válását.
szeptember 30. A fordítás nemzetközi napja

Október

Dátum Név Megjegyzés
október 1. A zene világnapja 1975 óta, UNESCO, Yehudi Menuhin kezdeményezésére
Az idősek világnapja 1991 óta, ENSZ
október 2. Az erőszakmentesség világnapja Mahátma Gandhi születésnapján – 2007 óta)
A sztómások világnapja 1993 óta, a WHO kezdeményezésére
október 4. Az állatok világnapja Assisi Szent Ferenc, az állatok védőszentje napján. A katolikus rendalapító 11811226 között élt. 1228-ban avatták szentté. Az állatokon kívül a kereskedők, a szegények, a szociális munkások és a környezetvédők védőszentje.
október 410. A világűr világhete World Space Week 2000 óta
október 5. A pedagógusjogok világnapja 1994 óta; az UNESCO és az ILO (Nemzetközi Munkaügyi Szervezet) 1966. október 5-én fogadta el a pedagógusjogokról szóló, 150 paragrafusból álló határozatot.
október 6. Az építészek világnapja. 1998-tól tartják e napon. Az Építészek Nemzetközi Szövetsége (VIA) nyilvánította világnappá, hogy ezzel is felhívja a figyelmet az ember környezetét meghatározó módon alakító építészetre.
október 7. A tisztes munka világnapja A Nemzetközi Szakszervezeti Szövetség (ITUC) 2008. óta szervezi meg a Tisztes Munka Világnapját (WDDW) október 7-én. Ezen a napon a világ szakszervezetei felemelik szavukat a tisztes munkáért.
október 9. Postai világnap Elsősorban az USA-ban ünneplik, 1964-től. 1874. október 9-én alapították az Általános Postaegyesületet (utóbb Egyetemes Postaegyesület), amely a nemzetközi postaszolgálat összehangolása, továbbfejlesztése érdekében jött létre. A 22 alapító ország között volt Magyarország is. 1948-tól az ENSZ szakosított intézménye.
október 10. A halálbüntetés elleni harc világnapja
A lelki egészség világnapja vagy Mentális Egészség Világnapja; a Mentális Egészség Világszövetségének kezdeményezésére, 1994 óta. A Lelki Egészség Világszervezete nyilvánította világnappá. Magyarországon 1994 óta tartják. Célja felhívni a közvélemény figyelmét arra, hogy a lelki betegségben szenvedő emberek ugyanúgy rendelkeznek az emberi méltóság, az egyenlőség elidegeníthetetlen jogával, mint az emberiség valamennyi más tagja.
október 11. A túlsúlyosság elleni harc világnapja World Obesity Day
Előbújás napja Az Előbújás napja, más néven a Nemzetközi Coming Out Day egy nemzetközi LMBT-tudatossági ünnep, amelyet minden év október 11-én vagy 12-én tartanak.|
A lánygyermekek világnapja A nemek közötti egyenlőtlenségek közül a lánygyermekeket érintő hátrányos megkülönböztetésekre való figyelem felhívásának napja.
október 14. Szabványosítási világnap Célja az országok műszaki elszigeteltségének megszüntetése, közös szabványok elkészítése és azok alkalmazása. 1946-ban ezen a napon alakult meg a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet, az ISO.
Steve Jobs Nap Ezen a napon az Apple társalapítójának munkássága előtt tisztelegő rajongók teniszcipőt, kék farmert és fekete garbót öltenek.
október 14. Hegesztők világnapja
október 15. A fehér bot (a vakok és gyengénlátók) nemzetközi napja 1988 óta A látássérültek nemzetközi napja. Célja a közvélemény figyelmének felhívása a vakok és gyengénlátók sajátos helyzetére, keresve gondjaik megoldásának lehetőségeit, a társadalomba való széles körű és teljesebb értékű beilleszkedés útját.
A falusi nők világnapja
A kézmosás világnapja Egyetlen kórokozóból a számára kedvező körülmények között tizenkét óra alatt nyolc és félmillió lesz. 2008-ban több nemzetközi szervezet, köztük az UNICEF kezdeményezésére megrendezték az első a Kézmosás Világnapját.
október 16. Élelmezési világnap 1979 óta. Az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete, a FAO Rómában ülésező konferenciája magyar javaslat alapján nyilvánította világnappá. Az éhínség elleni harc napja egybeesik a FAO megalakításának évfordulójával.
a kenyér világnapja
október 17. A szegénység elleni küzdelem világnapja 1992-ben nyilvánította azzá az ENSZ. A világnap gondolata Joseph Wresinszky atyától, a Segítség Mindenfajta Nyomorúság Elleni Negyedik Világmozgalom (ATD) alapítójától származik. Magyarországon 1996-tól emlékeznek meg a világnapról.
október 18. A magyar regényírás napja Dugonics András piarista szerzetes volt, aki verseket költött, foglalkozott matematikával, és megírta az első magyar regényt, Etelka címmel. Az ő születésnapjához kapcsolódóan az "Imádom a Könyveket a Magyar Irodalomért" közösség indította útjára a "Magyar regényírás napja" - világnapot, mellyel célul tűzte ki a magyar szép-, és szórakoztatóirodalom népszerűsítését.
A testvérek világnapja
október 20. A csontritkulás nemzetközi napja
Statisztikai világnap en:Az ENSZ Közgyűlése 2010. június 3-án október 20-át Statisztikai Világnappá nyilvánította
október 21. Földünkért világnap
október 22. A dadogás elfogadásának nemzetközi világnapja
október 24. Az ENSZ világnapja 1945 október 24-én jött létre a világszervezet létrehozásának egyezménye.
Az origami világnapja Magyar Origami Kör honlapja Ezen a napon született Lillian Oppenheimer, az Angol Origami Szövetség (BOS) és az Amerikai Origami Szövetség (OrigamiUSA) alapítója, aki világszerte népszerűsítette az origamit.

Az origami világnap honlapját az OrigamiUSA működteti. Itt gyűjtik az ünnephez kapcsolódó rendezvényeket, ötleteket, és kérik, hogy minél többen kapcsolódjanak be a megemlékezésbe akár egy ünnepi esemény szervezésével világszerte.

október 24–30. A lefegyverzés hete Disarmament Week
október 28. Az animáció világnapja 2002 óta, Nemzetközi Animációs Filmművész Szövetség (ASIFA) ajánlására.
Október 31. A reformáció emléknapja Luther Márton 1517-ben ezen a napon függesztette ki tanait a wittenbergi vár kapujára.

November

Dátum Név Megjegyzés
november 5. Európai kereskedelmi nap
november 6. Nemzetközi nap a környezet háború és fegyveres konfliktus során történő kifosztásának megelőzéséért
november 9. Feltalálók napja Hedy Lamarr 1913-as születésnapjának tiszteletére
november 10. A tudomány világnapja a békéért és fejlődésért World Science Day for Peace and Development, 2002 óta - a világnapot magyar kezdeményezésre hirdették meg, megünnepléséről 2001 októberében határozott az UNESCO párizsi közgyűlése.
november 11. A katonai felderítők napja Minden évben ezen a napon adják át a Koncz Márton-díjat a Magyar Köztársaság Katonai Felderítő Hivatalnál kifejtett kiemelkedően eredményes tevékenység elismeréseként.
november 12. Minőségügyi világnap Az Európai Minőségügyi Szervezet (EQO) 1992. november 12-ére hirdette meg az első minőségügyi világnapot. A magyar kormány már az első évben csatlakozott az EQO felhívásához, mellyel a szervezet a minőség iránti elkötelezettség fontosságára kívánja felhívni a figyelmet.
november 12. Az irodalmi szervezetek napja
november 14. A cukorbetegek világnapja Nemzetközi diabétesz nap, a WHO szervezésében tartják.
november 16. A tolerancia nemzetközi napja 1995 óta
november 17. Nemzetközi diáknap
Füstmentes nap Az Egészségügyi Világszervezet kezdeményezésére a nap különböző rendezvényein azt hangsúlyozzák, hogy a dohányosoknak nincs joguk ártani nemdohányzó embertársaiknak.
november 19. Nemzetközi férfinap
november 20. A gyermekek jogainak világnapja 2001 óta e napon felhívást intéznek a világ országaihoz, hogy támogassák és védelmezzék a gyermekek 1959. évi ENSZ deklarációban megfogalmazott jogait. 1989-ben ezen a napon fogadta el az ENSZ Közgyűlése a Gyermek Jogairól szóló Egyezményt.
Az ifjú zenebarátok világnapja Az Ifjú Zenebarátok Nemzetközi Szövetsége 1968 tavaszán Lisszabonban tartott kongresszusának határozata alapján. 1968 óta ünneplik.
A transzneműek emléknapja A transzneműek emléknapját azért tartják, hogy tisztelegjenek azok előtt akiket a transzneműek iránt érzett gyűlöletből vagy előítéletekből fakadóan megöltek. Az eseményt november 20-án tartják Rita Hester emlékére akit 1998. november 28-án gyilkoltak meg és halála indította el az „Emlékezzünk a halottainkra” online kezdeményezést, valamint egy gyertyás virrasztást is tartottak a következő évben San Franciscóban.
november 21. A televíziózás nemzetközi napja ENSZ
A filozófia napja A filozófia a bölcselet tudománya, a bölcseleté, mely az emberiséget előreviszi. Ez okból hozta létre az UNESCO a filozófia napját, melyet első alkalommal 2002-ben tartottak meg.
november 25. A nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja Az ENSZ 1999. december 17.ei határozata nyilvánította világnappá.
november 27. A Nobel-díj alapításának napja Az Alfred Bernhard Nobel által alapított díj ünnepnapja.

December

Dátum Név Megjegyzés
december 1. A békéért bebörtönzöttek nemzetközi napja A világ békemozgalmainak aktivistái minden év december 1-jén tiltakoznak az igazságtalanul bebörtönzöttek szabadon bocsátásáért.
AIDS-ellenes világnap Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 1988-ban nyilvánította világnappá.
december 3. A fogyatékos emberek világnapja Az ENSZ kezdeményezte, hogy felhívja a figyelmet a betegség, baleset vagy katasztrófa következtében fogyatékossá válók problémáira.
december 5. A gazdasági és szociális fejlődés önkénteseinek világnapja
A talaj (termőföld) nemzetközi napja Az ENSZ élelmezésügyi világszervezete, a FAO javaslatára 2013 óta tartják meg ezt a napot, hogy felhívják a figyelmet az élővilág és benne az ember legalapvetőbb életfeltételeit biztosító talajok állapotának világszintű súlyos romlására, és az ennek megállítása érdekében szükséges teendőkre.
december 7. A nemzetközi polgári repülés napja
december 10. Az emberi jogok napja 1948. december 10-én az ENSZ-közgyűlésen elfogadták az emberi jogokról szóló egyetemes nyilatkozatot. Ennek emlékére az 1950. december 4-i ENSZ-közgyűlés nyilvánította világnappá.
december 11. Nemzetközi hegynap
december 18. Az emigránsok nemzetközi napja

Mozgó dátumok

Név Időpont 2024-ben 2025-ben
A vallások világnapja január harmadik vasárnapja január 21. január 19.
Isten Igéjének vasárnapja Évközi 3. vasárnap, általában január harmadik, néha negyedik vasárnapja január 21. január 26.
A lepra elleni harc világnapja január utolsó vasárnapja január 28. január 26.
A választások világnapja február első csütörtökje február 1. január 30.
Az epilepszia világnapja február második hétfője február 12. február 10.
A biztonságos internet napja február második keddje február 13. február 11.
A házasság hete Valentin napja körüli hét február 1218. február 1016.
Imanap a világ éhezőiért Farsangvasárnap (a nagyböjt kezdetét megelőző vasárnap) február 11. március 2.
A könyv világnapja március első csütörtökje március 3. március 2.
Világimanap, vagy az ima világnapja (kezdetben a nők ima-világnapja) március első péntekje március 1. március 7.
Az alvás világnapja március második teljes hetének péntekje március 15. március 14.
A Föld órája március utolsó vagy utolsó előtti szombatja, 20.30 – 21.30 március 23. március 29.
A láthatatlan munka világnapja április első keddje április 2. április 1.
A testvérvárosok világnapja április utolsó vasárnapja április 28. április 27.
A vakvezető kutyák világnapja április utolsó szerdája április 24. április 30.
Zajvédelmi világnap
A meztelenül kertészkedés világnapja május első szombatja
Anyák napja Magyarországon május első vasárnapja május 5. május 4.
Az asztma világnapja május első keddje május 7. május 6.
A méltányos kereskedelem (fair trade) világnapja május második szombatja május 11. május 10.
Vándormadarak világnapja május (és október) második hétvégéje május 1112. május 1011.
A csillagászat napja Az első negyed holdfázishoz közel eső szombat április második vagy május első felében, valamint szeptember végén vagy október elején május 18., október 12. május 3., szeptember 27.
Nemzetközi tejnap május utolsó keddje május 28. május 27.
Nemzetközi Gyermeknap Magyarországon május utolsó vasárnapja május 26. május 25.
A lakáskultúra világnapja június első szombatja június 1. június 7.
Pedagógusnap június első vasárnapja június 2. június 1.
"Ki a tanteremből!" nap június harmadik (Magyarországon a tanév rendjéhez igazodva néha második) péntekje június 21. június 20.
A Nap napja a nyári napforduló előtti vagy utáni vasárnap
Apák napja június harmadik vasárnapja június 16. június 15.
Nemzetközi szövetkezeti nap július első szombatja július 6. július 5.
Az ölelés napja
A rendszergazdák világnapja július utolsó péntekje július 26. július 25.
Az elsősegélynyújtás világnapja szeptember második szombatja szeptember 14. szeptember 13.
Takarítási világnap (szemétszedési világnap) szeptember harmadik szombatja szeptember 21. szeptember 20.
A kulturális örökség napjai Magyarországon szeptember harmadik hétvégéje szeptember 21-22. szeptember 20-21.
Siketek világnapja szeptember utolsó vasárnapja szeptember 29. szeptember 28.
Tengerészeti világnap
A fehér kendő napja, a nők nemzetközi összefogása a háború ellen
A szív világnapja
Építészeti világnap vagy Habitat világnap október első hétfője október 7. október 6.
Európai madármegfigyelő napok október első hétvégéje október 5-6. október 4-5.
A gyaloglók világnapja
A természeti katasztrófák csökkentésének világnapja október második szerdája október 9. október 8.
A látás világnapja október második csütörtökje október 10. október 9.
A tojás világnapja október második péntekje október 11. október 10.
A hospice-ellátás világnapja október második szombatja október 12. október 11.
Vándormadarak világnapja (május és) október második hétvégéje október 12-13.

október 11-12.

A javítás világnapja október harmadik szombatja október 19. október 18.
Missziók világnapja október harmadik vagy utolsó előtti vasárnapja október 20. október 19.
Globális média- és információs műveltségi hét október utolsó szerdájával kezdődő hét október 30november 5. október 29november 4.
Takarékossági világnap október utolsó munkanapja október 31. október 31.
Térinformatikai világnap (GIS Day) november harmadik szerdája november 20. november 19.
Dohányzásmentes nap november harmadik csütörtökje november 21. november 20.
A filozófia világnapja
A közlekedési balesetek áldozatainak emléknapja november harmadik vasárnapja november 17. november 16.
Ifjúsági világnap Az egyházi év utolsó vasárnapján, advent kezdete előtti vasárnapon, azaz Krisztus király ünnepén november 24. november 23.
Európai hulladékcsökkentési hét november utolsó teljes hete, szombattól a következő vasárnapig november 1624. november 2230.
„Ne vásárolj semmit” nap november utolsó péntekje (az USA-ban november negyedik csütörtökjét követő péntek) november 29. november 28.

Kapcsolódó szócikk

Jegyzetek

 1. en:Global Family Day, One Day in Peace honlapja Archiválva 2009. január 25-i dátummal a Wayback Machine-ben
 2. A világnap weboldala (angol)
 3. A vs.hu cikke a világnap kapcsán az introvertált személyiségű emberekről (2016.). . (Hozzáférés: 2016. január 4.)
 4. en:Wikipedia:Wikipedia Day
 5. What IDIC stands for http://idic.itchefs-gvci.com/2015/index.php?option=com_content&view=article&id=858&Itemid=1233 Archiválva 2017. június 26-i dátummal a Wayback Machine-ben
 6. The International Day of italian cuisines: why 17th January? http://idic.itchefs-gvci.com/2015/index.php?option=com_content&view=article&id=186&Itemid=822 Archiválva 2017. július 3-i dátummal a Wayback Machine-ben
 7. A magyar kormány 1992-ben hozott rendeletet e nap hivatalos megtartásáról, így 1993 óta Magyarországon is ünneplik.
 8. Az egyezmény az évezred végére már a vizes területek általános védelmére irányuló világkonvencióvá bővült. Az egyezményt aláíró országok száma mára 116-ra emelkedett, s a hatálya alá tartozó vizes terület pedig közel 80 millió négyzetkilométer. Magyarország 1979-ben írta alá a dokumentumot, s 2000-ig 19 területet (köztük a Fertő-tavat, a Balatont, a kiskunsági szikes tavakat, a Hortobágy egyes részeit) jelölte a nemzetközi jelentőségű, ún. ramsari területek közé.
 9. angolul: World Cancer Day
 10. Azért került e nap Szent Bálint napjára (Valentin-nap), mert ő nemcsak a szerelmesek, de az epilepsziások védőszentje is.(Egészségkalauz) A világnap lehetőséget kívánt nyújtani a betegséggel és gyógyítással kapcsolatos szélesebb körű tájékoztatásra és az epilepsziával élőkkel való kézfogására.
 11. http://pipesmagazine.com/blog/pipe-news/international-pipe-smoking-day-feb-20/
 12. A világnapot annak emlékére tartják, hogy 1952-ben Bangladesben az urdut nyilvánították az egyetlen hivatalos nyelvvé, noha a bangladesiek anyanyelve a bengáli. Február 21-én Dakkában a diákok fellázadtak az anyanyelv elnyomása ellen. Ekkor a rendőrség összetűzött a tüntetőkkel és öt diákot megöltek. A bangladesiek akkor az anyanyelv napjává nyilvánították a napot.
 13. Archiválva 2009. november 25-i dátummal a Wayback Machine-ben - A magyar internetes kalendáriumokban február utolsó vasárnapja terjedt el, valószínűleg azért, mert a programokat általában vasárnapra időzítik.
 14. Budapesten 2003-tól a BKIK Idegenvezető Továbbképző Központ szervezi a világnapot. Február utolsó vasárnapján gyalogos és autóbuszos túrákat szerveznek. Az akciónak az a célja, hogy a városlakók és a vendégek szakszerű idegenvezetéssel ismerkedjenek meg a fővárossal. Lásd: BKIK-ITK - Idegenvezetői világnap Archiválva 2010. augusztus 29-i dátummal a Wayback Machine-ben
 15. Magyarországon a Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület kezdeményezésére 1993 óta tartják.
 16. A világnapjának megrendezéséről a világszervezet fennállásának 20. évfordulóján határoztak. Az akkori felhíváshoz Magyarország is csatlakozott. Az azóta tartott világnapon világszerte látványos mentési gyakorlatokat rendeznek.
 17. angolul: Nuclear Free and Independent Pacific Day
 18. Az 1954-ben történt tragikus események emlékére 1964 óta Japánban nemzeti békenapot tartanak március 1-jén.
 19. World Wildlife Day honlap (angol nyelven)
 20. Egyes források szerint március 5., pl: http://www.theenergyofchange.com/world-energy-efficiency-day,
  https://www.repsol.com/es_en/energia-inteligente/informate/dia-mundial-de-la-eficiencia-energetica.aspx Archiválva 2017. február 4-i dátummal a Wayback Machine-ben
 21. vagy nemzetközi energiahatékonysági nap, vö. http://szerkeszto.gportal.hu/gindex.php?pg=35578106
 22. Az Amerikai Egyesült Államokban pitét (angolul pie), pizzát esznek és pina colada koktélt isznak. A pi a matematika egyik leggyakrabban használt állandója, a kör kerületének és átmérőjének hányadosaként definiált transzcendens szám. Értéke kerekítéssel 3,14159, ezért tartják néhol március 14-én (3-14) 1:59 perckor. Minden évben rendezvényekkel, vetélkedőkkel, konferenciákkal ünneplik a számot.
 23. International Day of Action for Rivers (korábban International Day against Dams, for Rivers, Water, and Life) - lásd: http://www.rivernet.org/general/movement/14mars.htm
 24. Ennek a nyilatkozatnak köszönhetően került nemzetközileg elismerésre a kormányok és az Egyesült Nemzetek Szervezete által az a tény, hogy minden állampolgár fogyasztóként alapvető jogokkal rendelkezik. Az évek folyamán ezeknek a jogoknak száma nyolcra szaporodott, alapját képezve a Fogyasztóvédelmi Világszervezet, valamint Magyarországon az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület munkájának. A fogyasztóvédelmi jogok a következők: Az alapvető szükségletek kielégítéséhez való jog. A veszélyes termékek és eljárások ellen való tiltakozás joga. A megfontolt választáshoz szükséges tények ismeretének joga. A különféle termékek és szolgáltatások közötti választás joga. A kormány irányelveinek meghatározásába és a végrehajtásba való beleszólás joga. A jogos panaszok tisztességes rendezéséhez való jog. A tájékozott és tudatos fogyasztóvá váláshoz szükséges ismeretek és tudás elsajátításához való jog. Jog az egészséges és elviselhető környezetben való élethez.
 25. International Day of Action Against Seal Hunting
 26. A verebek világnapja weboldala (angol nyelven)
 27. A végrehajtó tanács ajánlása alapján 1999. november 18-án az UNESCO közgyűlésének 30. ülésszaka március 21-ét nyilvánította a költészet világnapjává, amelyet minden ország a saját eszközeivel, a nem-kormányzati szervek aktív részvételével, a nyilvános és civil szervezetek bevonásával ünnepelhet meg. A fő cél az, hogy a költői kifejezésmódok révén támogassák a nyelvi különbségeket, esélyt adva a veszélyeztetett nyelveknek, hogy azok saját közösségükön belül hangjukat hallathassák.
 28. Ezen a napon arra próbáljuk meg ráirányítani a figyelmet, hogy vannak olyan folyamatok a világban, amelyek egyes embercsoportok kitaszítását kezdeményezik azoknak a köréből, akik hozzáférhetnek a mindannyiunkat megillető kulturális és anyagi javakhoz. A világnap a kultúrák egymás mellett élésének szükség-és törvényszerűségét hirdeti, elősegíti egymás jobb megismerését és elfogadását, továbbá emléket állít azoknak, akik a rasszizmus elleni harcnak szentelték életüket.
 29. A fesztivál Új-Zélandon kezdődik, ahol a Nap először kel fel, és Szamoa szigetén fejeződik be. Az emberiség közös felelősségtudatának erősítését célul tűző Budapest Klub Alapítvány 2001. március 21-én először rendezte meg a planetáris tudat világnapja fesztivált Magyarországon.
 30. A dokumentumszabadság azt jelenti, hogy mindenki szabadon hozhat létre, küldhet, menthet el elektronikus dokumentumokat anélkül, hogy egy adott cég saját tulajdonú szoftverjét kellene használnia. Az ODF Alliance az XML alapú, 2007. óta ISO szabvány (ISO/IEC DS 26300), Open Document Format elnevezésű szabványt igyekszik népszerűsíteni. Az ODF formátum kompatibilis minden nyílt szabvánnyal és használata garancia lehet a jövőnkre és szabadságjogaink gyakorlására. Az Európai Közösség 2010-től irányelvben szabályozza, hogy a közbeszerzési eljárásokon csak olyan termékekkel lehet indulni, amelyek megfelelnek a nyílt szabványoknak.
 31. A Nemzetközi Színházi Intézet 1975. évi kongresszusa úgy határozott, hogy 1978-tól a világ valamennyi országában üzenettel köszöntsék e napot. A színházi világnap célja, hogy felhívja a figyelmet a színházművészet - és tágabb értelemben a kultúra - fontosságára, tisztelegjen a színészek, a színházi dolgozók előtt, kérje a közönség szeretetét és támogatását.
 32. A Holokauszt Magyarországi Emléknapja - április 16. (magyar nyelven). www.ktp.hu. . (Hozzáférés: 2021. március 30.)
 33. Műemléki világnap, icomos.hu (hozzáférés: 2022. július 16.)
 34. Fenesi Lívia: Műemléki világnap, Magyar Építészeti Múzeum, memmdk.hu - 2021.
 35. Európa-nap (2018). europa.eu. (Hozzáférés: 2018. április 19.)
 36. 1828. május 8-án született Henri Dunant svájci író, aki 1859-ben szemtanúja volt a solferinói ütközet sebesültjei tragikus pusztulásának. Ennek következtében megalapította a Nemzetközi Vöröskereszt segélyszervezetet. Az ún. Genfi Egyezmény egy évvel később jóváhagyta. Magyarország 1881-ben csatlakozott a vöröskeresztes mozgalomhoz.
 37. A fény világnapja a magyar UNESCO bizottság honlapján. . (Hozzáférés: 2018. május 14.)
 38. Méhek világnapja (Mosthallottam.hu)
 39. Méhek világnapja (fna.hu)
 40. A magyarországi Méhek napja 1994–2018 között (jelesnapok.oszk.hu)
 41. Eltűnt Gyermekek Világnapja. gyerekszemle.postr.hu. (Hozzáférés: 2012. május 25.)
 42. Global Day of Parents (angol nyelven). (Hozzáférés: 2014. június 16.)
 43. http://ots.mti.hu/hirek/87298/tomegmeszarlas_es_kutyalakoma
 44. http://www.publicservice.gov.ls/documents/Public_service_Day.pdf
 45. Nemzetközi honlapja: https://www.plasticbagfreeday.org/ Archiválva 2017. július 27-i dátummal a Wayback Machine-ben Magyar honlap: http://fna.hu/hir/nozacsko
 46. Shark Awareness Day (angol nyelven). daysoftheyear.com, 2011. július 29. (Hozzáférés: 2016. szeptember 27.)
 47. Konferencia a hepatitisz világnapján (magyar nyelven). webbeteg.hu, 2011. július 29. (Hozzáférés: 2012. július 28.)
 48. World Breastfeeding Week (WBW). World Alliance for Breastfeeding Action. (Hozzáférés: 2023. június 17.)
 49. World Rhino Day (angol nyelven). worldrhinoday.org. (Hozzáférés: 2015. július 15.)
 50. Nemzetközi Szakszervezeti Szövetség forráshelye. (Hozzáférés: 2019. október 8.)
 51. LMBTQI-szempontból releváns világnapok (magyar nyelven). www.lmbtszovetseg.hu. (Hozzáférés: 2019. március 15.)
 52. en:A Statisztikai Világnapot először 2010. október 20-án rendezték meg
 53. Jeles napok - világnapok Magyarországon és külföldön (magyar nyelven). naptarak.com. . (Hozzáférés: 2014. november 27.)
 54. A talaj világnapja az ENSZ honlapján. (Hozzáférés: 2017. december 5.)
 55. World Religion Day - lásd: www.worldreligionday.org
 56. A katolikus egyház világnapja.
 57. Neve korábban a szentírás vasárnapja, időpontja pedig a szeptember 30-hoz közel eső vasárnap, általában szeptember utolsó vasárnapja volt, szeptember 30-ához, Szent Jeromosnak, a Biblia latinra fordítójának liturgikus ünnepnapjához igazodva. A Szentírás vasárnapja – Magyar Kurír Csak egyes országokban tartották meg, így például Magyarországon is. 2019-ben Ferenc pápa kiterjesztette ünneplését az egész katolikus egyházra, és időpontját áthelyezte januárra, összefüggésben az ökumenikus imahét időpontjával.
 58. World Leprosy Day
 59. Az Európai Választási Szakértők Egyesülete (ACEEEO) 2005-ben kezdeményezte megtartását minden év februárjának első csütörtökjén, mert a legtöbb választásokkal kapcsolatos nemzetközi egyezményt ezen a napon írták alá. A világnappal arra szeretnék felhívni a figyelmet, hogy milyen fontos a szabad választás joga, amit az emberek a világ minden részén szeretnének gyakorolni.
 60. International Epilepsy Day
 61. Korábban, 1997-től az IBE (Nemzetközi Epilepsziaellenes Iroda) február 14-ére, Valentin napra hirdette meg az Epilepsziások világnapját, mert az e napon tartott "Szerelmesek világnapjának" névadója, Szent Bálint püspök a katolikus hagyományban egyben az epilepsziások védőszentje is.Egészségkalauz.hu Később, 2015-ben az IBE és a Nemzetközi Epilepsziaellenes Liga (International League Against Epilepsy (ILAE)) némileg megújítva, bővebb tartalmi célkitűzéssel (és a korábbi kezdeményezésre nem utalva) az Epilepszia világnapját közösen február második hétfőjére hirdették meg. International Epilepsy Day
 62. Safer Internet Day
 63. Korábban a házasság világnapja volt február második vasárnapján. A házasság hete magyar honlapja
 64. A katolikus Egyház világnapja.
 65. Az UNESCO kezdeményezésére 1995 óta
 66. Új Ember 44. évfolyam 6. (2171.) szám, 1988-02-07
 67. Archivált másolat. . (Hozzáférés: 2021. szeptember 23.)
 68. http://www.wdpscotland.org.uk/WDPhistory.html
 69. Világimanap: A mozgalmat az Egyesült Államok Presbiteriánus Egyházhoz tartozó asszonyok indították el 1887-ben. Rövidesen más vallásfelekezetek asszonyai is csatlakoztak az évenként tartott országos imanaphoz. A mozgalom töret­lenül haladt előre, és egyre szélesedett, mígnem minden világrész, min­den vallás és felekezet asszonyai egyesültek az imában március első pén­tekén. A keresztyén egység víziója a nők számára nélkülözhetetlen volt missziói feladataik ellátáshoz. 1912-ben a Külföldi Missziók Női Testülete a külföldi missziókért szóló egyesített imanap megtartására hívott fel. Az 1927 elején kiadott felhívásban már Világimanap a Missziókért megnevezés szerepelt. 1928-ban rövidítették le az alkalom címét Világimanapra (World Day of Prayer). Az imanap programja két részből áll: ökumenikus találkozó és beszél­getés, majd jön az azonos szán­dékra összekapcsoló része: a könyörgés az éppen soron levő országért (például 1988-ban Brazíliáért és a brazil nőkért). 1944 óta a záróének a 266. ének (magyarul: Isten szívén megpihenve)
 70. a tavaszi napéjegyenlőséghez kötődően World Sleep Day (angol nyelven). (Hozzáférés: 2014. június 16.)
 71. A dátum eredete a kezdeményezés hivatalos angol honlapján található FAQ magyarázata szerint: "Why is Earth Hour the event held in late March? The second-to-last and last weekend of March is around the time of the Spring and Autumn equinoxes in the northern and southern hemispheres respectively, which allows for near coincidental sunset times in both hemispheres, thereby ensuring the greatest visual impact for a global ‘lights out’ event."
 72. Day of Invisible Work: "Let's make it visible!" http://www.elfac.org/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=224&cHash=07de181d0592bcd24935861832f1288d
 73. És te mennyit dolgozol fizetség nélkül? NLCafe, 2017. 04. 04. http://www.nlcafe.hu/ezvan/20170404/lathatatlan-munka-napja/
 74. 1957. április 28-án a franciaországi Aix-les-Bains-ban megalakult a Testvérvárosok Világszövetsége (UTO). E napot a városok közötti együttműködés érdekében ünneplik.
 75. A magyar internetes oldalakon április 27-e terjedt el dátumaként, ez azonban csak egy korábbi ünneplésének a napja volt, mert nemzetközileg április utolsó szerdáján tartják, ami minden évben más dátumra esik. lásd pl.: http://www2.aia.pref.aichi.jp/kikaku/e/radio/gv_genko_2005/gv0418english.html Archiválva 2005. október 26-i dátummal a Wayback Machine-ben
 76. vagy A zajvédelmi tudatosság világnapja, https://euracoustics.org/INAD2017/ Archiválva 2017. július 8-i dátummal a Wayback Machine-ben, https://www.worldnationaldays.com/international-noise-awareness-day-2019/
 77. Időpontja a különböző országokban igen változatos, ünneplésének leggyakoribb (több mint 80 országban alkalmazott) dátuma május második vasárnapja. A Magyarországon szokásos dátumot hazánkon kívül még Romániában, Szerbiában Spanyolországban, Portugáliában, Litvániában és Mozambikban tartják. Modern kori ünneplése az Amerikai Egyesült Államokból indult az 1920-as években, dátuma a világ különböző részein gyakran a helyi kultúrában szokásos más hasonló ünneplésekkel kötődik össze, mint pl. Nemzetközi nőnap (főleg a volt Szovjetunió utódállamaiban), Szűz Mária valamely ünnepe (erős katolikus hagyományú területeken), a tavasz kezdte (az arab országokban) stb.
 78. Az asztma világnapjának a célja, hogy a betegségre és annak kezelési módjaira irányuljon nagyobb figyelem.300 ezren küzdenek asztmával Magyarországon. hazipatika.com. (Hozzáférés: 2016. november 18.)
 79. Április közepe és május közepe között tartják, azon a szombaton, amely közel esik az első negyed holdfázishoz. 2010 óta évente kétszer tartják meg, ugyanilyen módon kijelölve egy októberi szombatot is, sőt a Csillagászat hetébe illeszkedik, mely az adott hét hétfőjén kezdődik. Forrás: http://www.astroleague.org/al/astroday/astroday.html A dátumok listája az angol Wikipédia szócikkében: https://en.wikipedia.org/wiki/Astronomy_Day és az Astronomical League honlapján: https://www.astroleague.org/astronomy-day-fact-sheet/
 80. Az ENSZ világnapja "Egyetemes gyermeknap" (Universal Children's Day) néven 1954 óta.
 81. Az ENSZ honlapján található november 20-ai dátum a Világszervezet Gyermekjogi Nyilatkozatának (1959) illetve Gyermekjogi Egyezményének (1989) elfogadásához kapcsolódik, de az ünneplés alkalmas helyi dátumának kiválasztását az ENSZ ajánlása az egyes országok kormányaira bízta. A Magyarországon is megtartott időpont egy korábbi, Törökországból származó hagyományhoz kötődik, melyet az 1920-as genfi Gyermekjogi konferencia terjesztett el. Universal Children's Day (angol nyelven). (Hozzáférés: 2014. június 16.)
 82. FENA - European Federation of Furniture Retailers
 83. 2012-ben kezdeményezte londoni tanárok egy csoportja. A világnap magyar honlapja: http://emptyclassroomday.eu/hu/a-nap/
 84. A Nemzetközi Napenergia Társaság szervezi.
 85. Az Amerikai Egyesült Államokban a Nap napját (Sun Day) május 3-án ünneplik. Újabban számos európai országban tartanak "Nap-napokat" májusban, lásd: http://www.solardays.eu
 86. A Szövetkezetek Nemzetközi Szövetségének 1922. évi határozata alapján annak emlékére ünneplik, hogy 1844-ben az angliai Rochdale nevű kisváros 28 polgára létrehozta a legelső szövetkezetet, az Érdemes Úttörők Társaságát.
 87. International Hug Day lásd: en:Free Hugs Campaign - ezen kívül január 21-én egy másik ölelés napja is van az USA-ban, illetve december 4-én is említenek ilyen napot néhol, de arra nincs mérvadó forrás
 88. Európa országaiban tartják szeptemberben, a pontos dátum országonként eltérő. Szeptember harmadik hétvégéje a magyarországi ünneplés időpontja.
 89. Az ENSZ keretében működő IMO (Nemzetközi Tengerészeti Szervezet) kezdeményezésére, 1979 óta
 90. Az 1993. szeptember 24-i grúziai női békemenet emlékére. Magyarország 1994-ben csatlakozott a megmozduláshoz.
 91. 2000 óta
 92. avagy építészek világnapja - World Architecture Day, World Habitat Day - az utóbbi 1986 óta, a Habitat, az ENSZ Emberi Települések Bizottsága kezdeményezésére. 1998-tól tartják e napon. Az Építészek Nemzetközi Szövetsége (VIA) nyilvánította világnappá, hogy ezzel is felhívja a figyelmet az ember környezetét meghatározó módon alakító építészetre. Magyarországon 1988-ban ünnepelték meg először. A Habitat világnap célja, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy a világon mindenki számára biztosítani kell az emberhez méltó lakáskörülményeket.
 93. vagy: Nemzetközi gyalogló nap - A szabadidősport világszervezete (Trim And Fitness International Sports For All) kezdeményezésére, 1991 óta. Magyarországon 1999 óta. 2008-ban Magyarországon október 11-12-én volt - lásd: http://www.tafisa.de
 94. Az Open Repair Alliance hirdette meg 2017 októberében abból a célból, hogy minél több javítható termék készüljön, illetve minél több ilyet valóban javítsanak meg (például "Közösségi javítási" projektek keretében) a továbbhasználat céljából, és ezáltal csökkenjen a környezetszennyezés és a felesleges erőforrás-felhasználás. Weboldal a kezdeményezésről: https://repaircafe.org/en/open-repair-alliance-for-more-repairable-products/ Archiválva 2018. február 20-i dátummal a Wayback Machine-ben
 95. vagy: világmisszió napja, Missziós vasárnap. A katolikus egyház emléknapja.
 96. Korábban október negyedik hétfőjén volt az iskolai könyvtárak világnapja, majd az október az iskolai könyvtárak hónapjává vált, és csatlakozott a globális médiahét kezdeményezéséhez. https://iasl-online.org/ Az iskolai könyvtárak világszervezetének nemzetközi honlapja (angolul)
 97. http://www.ktep.hu/vilaghonap2018 Az iskolai könyvtárak világhónapjának magyar honlapja
 98. A világ Takarékpénztárainak 1924-ben tartott első kongresszusán hozott határozat értelmében tartják világszerte.
 99. Great American Smokeout Day, International Non-Smoking Day; az American Cancer Society kezdeményezésére: az USA-n kívül ma már Európa számos országában megtartják, így Magyarországon is - nem azonos a WHO által szervezett nemdohányzók világnapjával (május 31.)
 100. UNESCO
 101. Sok országban
 102. World Youth Day, a katolikus egyház világnapja, II. János Pál pápa kezdeményezésére 1983 óta. Ferenc pápa 2021-ben áthelyezte virágvasárnapról Krisztus király vasárnapjára. Két-három évenként többnapos nemzetközi katolikus ifjúsági találkozót tartanak változó dátummal és egy központi helyszínen ugyanezen a néven. (Legutóbb 2023 júliusában Lisszabonban.) Ezekben az években ennek az időpontja lép a novemberi dátum helyébe. – Ez az Ifjúsági Világnap nem azonos az UNESCO által minden év augusztus 12-ére meghirdetett Fiatalok világnapjával.
 103. Figyelemfelhívó hét a hulladékkeletkezés megelőzésének, a keletkezett mennyiség csökkentésének, a termékek újrahasználatának, valamint az anyagok újrahasznosításának fontosságára. Az Európai hulladékcsökkentési hét magyar honlapja
 104. Ted Dave által kezdeményezett nap, válaszul az amerikai kereskedelmi év csúcsát jelentő, a karácsonyi vásár idejét megnyitó "fekete péntekre". Vidám és kritikus tiltakozás a nyugati túlfogyasztás, a jólét, a vagyon egyenlőtlen elosztása és a reklámnak a mindennapi életünkre gyakorolt hatása ellen.

További információk