Társadalmi szervezet

A társadalmi szervezetek közé tartoznak a civil szervezetek mellett a szakszervezetek, pártok, egyházak, egyesületek, minden nem állami szervezet, amely összhangban áll az alkotmánnyal és törvény nem tilt. A fegyveres szervezetek és a gazdasági szervezetek nem tartoznak a társadalmi szervezetek körébe. Ugyancsak kívül esnek e fogalmon az állam és a közigazgatás szervezetei, így az igazgatási feladatokat is ellátó köztestületek is.

Jogi szabályozás Magyarországon

A társadalmi szervezeteket az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény szabályozta átfogóan. Azóta ez a törvény hatályát vesztette, a társadalmi szervezetek egyes fajtáit külön-külön törvények szabályozzák.

A társadalmi szervezetek osztályozása a vezetéstudomány szerint

A társadalmi szervezetek a vezetéselmélet szempontjából nagyjából öt kategóriába sorolhatók:

Jegyzetek

  1. a b 1989. évi II. törvény az egyesülési jogról
  2. 2011. évi CLXXV. (Civil) törvény
  3. 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
  4. 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
  5. 2011. évi CCVI. törvény ...az egyházak...jogállásáról

Források

További információk